Privacyverklaring

GoInfo B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. In deze verklaring wordt uiteengezet wat voor soort informatie er wordt verzameld en gevolgd, hoe de informatie wordt gebruikt en aan wie die informatie wordt bekendgemaakt. Door deze website te benaderen, te bekijken of te gebruiken, erkent u dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Vastleggen en verwerking van persoonlijke gegevens

Voor sommige onderdelen van GoInfo B.V. wordt u gevraagd om persoonlijke gegevens in te vullen. GoInfo B.V. gebruikt uw gegevens voor het verlenen van diensten en/of om u te informeren over andere producten en diensten van GoInfo B.V.. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Beveiliging en kwaliteit van gegevens

Het is onze bedoeling uw persoonlijke gegevens te beschermen en de kwaliteit ervan te waarborgen. Er worden passende maatregelen en procedures in werking gesteld, zoals versleuteling bij het verzenden van bepaalde gevoelige gegevens, om te zorgen dat de gegevens te allen tijde beschermd en van een hoge kwaliteit blijven.

Wettelijk verplichte openbaarmaking

Wees u ervan bewust dat het onder bepaalde omstandigheden mogelijk is dat uw persoonlijke gegevens openbaar moeten worden gemaakt ingevolge een dagvaarding, een gerechtelijk bevel of dwang van overheidswege.

Links naar andere websites

Deze website kan voor uw gemak en ter informatie links bevatten naar websites van derden. Als u deze links volgt, verlaat u de website van GoInfo B.V.. GoInfo B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites noch over hun privacybeleid, en dit kan afwijken van dat van GoInfo B.V.. Websites van derden worden door ons niet ondersteund, noch spreken wij ons hierover uit. De persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan derden verstrekt of die door hen worden verzameld, vallen niet onder de privacyverklaring van GoInfo B.V.. Wij raden u aan alvorens andere bedrijven persoonlijke gegevens te verstrekken, altijd hun privacyverklaring te lezen.

Wijzigingen

GoInfo B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor eventuele aanpassingen.

Vragen over privacy

Mocht u vragen hebben over deze verklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@goinfo.nl. U kunt op dit adres ook contact met ons opnemen als u vragen hebt over de manier waarop GoInfo B.V. uw informatie behandelt, als u een kopie wenst van bepaalde informatie die u aan GoInfo B.V. hebt verstrekt, of als u zich realiseert dat de informatie onjuist is en u wilt dat wij die voor u corrigeren. Voordat GoInfo B.V. u enige informatie kan verstrekken of enige correctie kan aanbrengen, kunnen we u echter vragen uw identiteit te bewijzen of ons andere gegevens te verstrekken om op uw verzoek in te kunnen gaan. We zullen proberen op zo kort mogelijke termijn te reageren. Als u vragen hebt of bezorgd bent over de privacyverklaring van de website, dient u eerst rechtstreeks contact op te nemen met GoInfo B.V..